ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 KW PV

ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ

2x 3kW Victron Multiplus
Trojan T-105RE